Proiectarea curriculară a educaţiei

Abordarea curriculară a educației reprezintă o direcţie fundamentală de dezvoltare/evoluţie a educației determinată de cerințele epistemologice şi metodologice ale paradigmei curriculumului. Această paradigmă oferă o nouă modalitate de abordare a teoriei generale a educației.

Abordarea curriculară a educației poate sta la baza interpretării principalelor schimbări actuale de la nivelul sistemului şi al procesului de învățământ. Ea promovează o viziune globală și deschisă asupra educației.

Educația nu mai poate fi concepută/realizată exclusiv în contextul social şi pedagogic oferit de clasa de elevi în sens tradiţional. Ea trebuie să integreze contextul nonformal (ca valorificare a resurselor sale de formare) şi informal (ca determinări sociale, culturale, personale şi tehnologice ale societăţii postmoderne) într-un tot unitar complex cu efecte formative maxime.

Aceste schimbări conduc la crearea mediilor educaţionale extinse ce presupun convergenţa influenţelor educaţionale în direcția atingerii idealului educaţional al societăţii.

Reclame

27 de gânduri despre „Proiectarea curriculară a educaţiei”

 1. Plesoianu Ana-Maria, Anul I, Manag. educațional, Pitești

  Abordarea curriculară a educației

  Abordarea curriculară a educației stă la baza principalelor schimbări actuale de la nivelul sistemului și procesului de învățământ.
  Ne concentrăm asupra a două direcții dominante, și anume: tendința de deschidere a sistemului de învățământ către comunitate și integrarea contextului nonformal și informal la nivelul proiectării, organizării și implementării curriculumului.
  Aceste schimbări conduc la crearea mediilor educaționale extinse ce presupun uniformizarea influențelor educaționale în direcția atingerii idealului educațional.
  Acest lucru se realizează prin conștientizarea importanței mediului extern școlii în formarea și dezvoltarea personalității, dar și prin intervenția educativă la nivelul tuturor formelor de organizare socială a educației (formală-nonformală-informală).

 2. ABORDAREA CURRICULARA A EDUCATIEI

  Abordarea curriculară a procesului de învăţământ presupune proiectarea interdependenţelor dintre elementele componente ale activităţii didactice: obiective – conţinuturi – metodologie – evaluare. Aceste interdependenţeangajează realizarea unui învăţământ prioritar formativ bazat integral pe resursele de (auto)instruire şi de (auto)-educaţie ale fiecărui elev.
  Proiectarea curriculară consemnează saltul de la structura de organizare bazată pe conţinuturi definite explicit(„ce învăţăm?”) la structura de organizare orientată valoric prin intermediul unor obiective şi metodologiiexplicite şi implicite („cum învăţăm?'”), cu efecte macrostructurale (plan de învăţământ elaborat la nivel desistem) şi microstructurale (programe şi manuale şcolare elaborate la nivel de proces), asumate la scară psihosocială Principiile modelului de proiectare curriculară au fost lansate, deja. cu peste două decenii în urmă si anume:
  A) Principiul analizei necesităţilor societăţii urmăreşte definitivarea competenţelor funcţionale ale procesului deînvăţământ care reflectă finalităţile macrostructurale ale sistemului educaţional;
  B) Principiul analizei necesităţilor elevilor/studenţilor urmăreşte definitivarea obiectivelor pedagogice aleactivităţii didactice/educative care reflectă finalităţile microstructurale ale procesului de învăţământ;
  C) Principiul analizei conţinutului instruirii urmăreşte definitivarea programelor şcolare/universitare bazate pecunoştinţe şi capacităţi esenţiale (cultura generală) şi de specialitate (cultura de profil şi profesională), careasigură „ceea ce trebuie să ştie toţi membrii societăţii şi ceea ce va fi rezervat specialiştilor”.

  Proiectarea curriculară, concepută de R.W.Tyler, implică „un program educaţional” cu acţiuni dezvoltate pedagogic în direcţia perfecţionării continue a activităţii de instruire:
  a) selecţionarea şi definirea obiectivelor învăţării (learning objectives) încalitate de obiective pedagogice ale procesului de învăţământ:
  b) selecţionarea şi crearea experienţelor deînvăţare, adecvate obiectivelor pedagogice, în calitate de conţinuturi cu resurse formative maxime;
  c)organizarea experienţelor de învăţare la niveluri formative superioare prin metodologii adecvate obiectivelor şiconţinuturi lor selecţionate;
  d) organizarea acţiunii de evaluare a rezultatelor activităţii de instruire realizată -conform criteriilor definite la nivelul obiectivelor pedagogice asumate, valo-rificate/valorificabile, în termeni de”revizuiri dezirabile”.
  Analiza procesului de învăţământ din perspectivă curriculară evidenţiază corelaţia existentă între proiectarea curriculară a instruirii şi formarea-dezvoltarea personalităţii elevului. Această corelaţie este relevantă din două puncte de vedere:a) din punctul de vedere al elementelor componente ale „programului educaţional” care formează un ansamblu coerent de situaţii de învăţare dezvoltate pe circuitul: obiective – conţinuturi – metodologie – evaluare, carevalorifică şi „experienţele de viaţă ale elevului” la nivelul raporturilor dintre educaţia/instrucţia formală-nonformală-informală; b) din punctul de vedere al corespondenţelor pedagogice construite între elementele componente ale”programului educaţional” care asigură „o ordine de progresie determinată” a acestuia, subordonată valorificăriinecesităţilor de îormare-dezvoltare permanentă a personalităţii.

  Proiectarea curriculară concepe criteriul de optimalitate la nivelul corespondenţei pedagogice dezvoltată continuu între: obiectivele informative-formative, conţinuturile instruirii-educaţiei, strategiile de predare-învăţare-evaluare

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s