Noi tendinţe în proiectarea şi dezvoltarea curriculară

Tematica orientativă a cursului

Abordarea curriculară a educaţiei. Conceptul de curriculum.Grile pedagogice de interpretare şi explicare a curriculumului. Viziunea tradiţională asupra curriculumului. Postmodernitate şi curriculum. Evoluţii ale curriculumului.Modele structurale de proiectare curriculară.Concepte asociate paradigmei curriculumului

Reclame

57 de gânduri despre „Noi tendinţe în proiectarea şi dezvoltarea curriculară”

 1. Conceptul de curriculum integrat nu este nou, apare în literatura de specialitate încă din 1937 , totuși în România tema este mai mult invocată decât practicată, deși știm că în viaţa de zi cu zi nu folosim cunoștinţe acumultate în cadrul une singure discipline, ci informaţii intercorelate aparţinând diferitelor discipline.
  Implementarea curriculumului integrat angajază elevului în procesul învăţării, încurajază comunicarea și relaţile interpersonale, oferă profunzime, trainicie și reactivarea rapidă a cunoștinţelor, reduce timpul de învatare, deci este benefică atât educatorilor cât și educabililor, dar și societăţii prin faptul ca răspunde pieţei muncii.
  Intr-o nouă interpretare şi viziune asupra educaţiei, cunoştinţele şi competenţele elevilor trebuie alese din perspectiva achiziţiei noţiunilor şi a aptitudinilor cu caracter mai general, care le vor folosi în viaţă. „ Integrarea curriculară reprezintă o strategie de proiectare și predare curriculumului ce presupune crearea de conexiuni semnificative, relevante, între domeniile de cunoastere și de dezvoltare, teme sau competenţe, în vederea construirii unei viziuni holistice și interactive asupra lumii reale”(Glava A.,Pocol M, Tătaru L., 2009, p.38)
  Literatura pedagogică oferă diferite soluţii metodologice: „abordarea intradisciplinară, verticală propune predarea-învăţarea-evaluarea diferitelor noţiuni şi principii în interiroul unei discipline, stimulând „securitatea cunoştinţelor” dar şi „paradoxul enciclopedismului specializat”; abordarea interdisciplinară, orizontală, propune corelarea conţinuturilor unor discipline diferite la nivelul unui de câmp de aplicabilitate comun, care stimulează raţionalizarea raporturilor formative dintre „cantitatea de cunoştinţe şi volumul de învăţare”, diminuând însă dimensiunea verticală a informaţiei; abordarea pluridisciplinară, transversală propune rezolvarea unor teme. probleme, situaţii complexe, dependente de mai multe discipline şi principii organizatorice, ceea ce stimulează capacitatea de integrare a informaţiei şi de operaţionalizare a acesteia „la nivelul unor probleme mari” (vezi Hainaut, L.D., coordonator. 1981, pag.211-216)” (Cristea, S, 2002, p.240).
  Abordarea transdisciplinară propune întrepatrunderea mai multor discipline /
  domenii pentru a se realiza un nou domeniu / domenii de cunoastere.
  Indiferent de abordarea aleasă, un argument ce susţine implementarea curriculumului integrat este scurtarea timpului învăţării prin “împrumuturile” dintr-o arie, utilizate ca suport pentru alta.
  Curriculum integrat implică un ansamblu de operaţii în care elevul, sprijinit de profesor, descoperă cu propriile forţe intelectuale explicaţia şi semnificaţia unui fenomen sau proces, legile, cauzele şi esenţa acestora, așadar elevul este angajat activ în procesul predare-învăţare.
  Profunzimea, trainicia și reactivarea rapidă a cunoștintelor generată de perspectiva integrată este datorată relaţionării informaţilor predate cu concepte, idei, practici, din viaţa elevului (copiii identifică mai uşor relaţiile dintre idei şi concepte, dintre temele abordate în grădiniţă şi cele din afara ei).
  Intr-o abordare integrată a curriculumului pentru a descoperi răspunsuri adecvate la întrebări de interes general, elevii lucrează în grup, colaborează cu profesorul, dar și cu diferite instituţii din afara clasei ( biblioteci, instituţii din comunitatea locală, alte persoane sursă etc), astfel fiind încurajate comunicarea și relaţiile interpersonale.
  Curriculum integrat răspunde, de asemenea, exigenţelor pieţei muncii, deoarece asigură pregătirea absolvenţilor pentru viaţa socială şi profesională prin utilizarea unor teme ce au o puternică legătură cu viaţa cotidiană.
  Sintetizând argumentele formulate putem spune fără să greșim, despre curriculum integrat, că este o necesitate a socităţii noastre și oferă o multitudine de beneficii: angajază elevului în procesul predare-învăţare, încurajază comunicarea și relaţile interpersonale, oferă profunzime, trainicie și reactivarea rapidă a informaţiilor, scurtează timpul de învatare și răspunde pieţei muncii.

 2. Catre o noua abordare in educatie

  Specializarea excesivă, încă din clasele primare, s-a observat că duce la o îngrădire intelectuală, care este însoţită de o limitare a capacităţii de a vedea lumea în complexitatea ei. Din această cauză, se promovează educarea elevilor prin abordarea interdisciplinară.
  Dacă la grădiniţă, copiii fac cunoştinţă cu această noţiune indirect, ei învăţând prin desen, cântec şi joc o limbă străină sau noţiuni de comunicare şi matematică, la clasele primare, învăţătorii încearcă să pună accent pe legătura dintre mai multe discipline în procesul de predare şi învăţare. Astfel, dacă tema este “Cartea”, acest subiect este abordat atât sub aspectul realizării unui dialog fluent şi coerent, cât şi sub aspectul ştiinţific al educaţiei civice şi tehnologice. Această modalitate de tratare a unui subiect iese din monotonia aceluiaşi algoritm de predare a unor lecţii prin diversitatea unghiurilor de abordare, face ca ora de clasă să fie mai antrenantă şi interesantă, elevii sunt atraşi prin diversitatea activităţilor de învăţare dintr-o singură oră, obţinând informaţii din mai multe discipline.

 3. Mocanu Alina Elena,Management Educational,Pitești,An I.

  Curriculum ca reprezentare

  Termenul de curriculum provine din limba latină (singular: curriculum; plural: curricula) și înseamnă “alergare, cursă”.
  Termenii de referință sau termenii-nucleu ai curriculum-ului sunt “disciplina de învățământ” și “programul de studii”. În jurul lor se configurează problematica de cercetare a curriculum-ului,derivată din varietatea unghiurilor de investigație: componente structurale, procese fundamentale, surse, determinări, condiționări, forme de organizare, diferențieri curriculare,scopurile cercetării etc.
  Curriculum, ca noțiune, are o sferă mai largă de cuprindere, desemnează pregătirea meticuloasă a unei acțiuni educative, a unui întreg program educativ,cu interrelațiile dintre obiectivele și modalitățile de realizare și de evaluare ale acesteia.
  În sens larg,curriculum-ul cuprinde ansamblul de procese educative și experiențe de învățare prin care elevul trebuie să treacă pe durata parcursului său școlar.
  În sens restrâns, curriculum-ul sau curriculum formal/oficial cuprinde ansamblul documentelor școlare de tip reglator în cadrul cărora se consemnează datele esențiale privind procesele educative și experiențele de învățare pe care școala le oferă elevului.
  În literatura pedagogică actuală nu există încă un consens privind definirea conceptului de curriculum. Și totuși, majoritatea definițiilor actuale incorporează câteva elemente definitorii comune:

  curriculum-ul este văzut ca un ansamblu al documentelor școlare;
  curriculum-ul integrează totalitatea proceselor educaționale și a experiențelor de învățare concrete,directe și indirecte;
  curriculum-ul presupune abordarea sistemică a procesului de învățământ prin crearea unui ansamblu funcțional al componentelor sale.

  În concluzie, curriculum-ul se referă la oferta educațională a școlii și reprezintă sistemul experiențelor de învățare directe și indirecte oferite educaților și trăite de aceștia în contexte formale, nonformale și chiar informale. El rămâne realitatea interactivă între educatori și educabili, cu efecte concrete, anticipate realist asupra celor din urmă și asupra procesului însuși.

 4. Pleșoianu Ana-Maria, Anul I, Manag, educațional, Pitești

  AVANTAJELE CURRRICULUMULUI CENTRAT PE COMPETENTE

  Faptul ca educația modernă promovează învățământul centrat pe competențe, este bine știut. Avantajele curriculumului centrat pe competențe sunt date de principiile pe care acesta este întemeiat și de funcțiile pe care el le îndeplinește.
  Curriculum centrat pe competențe oferă avantajul de a structura conținuturile în viziune modulară, interdisciplinară, original și creativ, dând posibilitate fiecărui elev să desfășoare activități în ritm propriu, în funcție de interese și particularități de vârstă și individuale, motivând în același timp elevul pentru învățare. Proiectat astfel, întregul demers didactic va motiva și condiționa caracterul sistematic al procesului de învățământ.
  În sinteză, avantajele curriculumului centrat pe competențe sunt următoarele:

  abordarea modulară și interdisciplinară a disciplinelor de învățământ;
  adaptarea unui demers de învățare activă;
  perspectiva integrării profesionale;
  oferirea unor sarcini didactice care duc la dezvoltarea echilibrată a emisferei cerebrale (stânga- dreapta).

 5. În condiţiile învăţământului românesc de astăzi, se impune o altă manieră de abordare a
  evaluării rezultatelor şcolare, un model de proiectare / realizare a procesului integrat de predare –
  învăţare – evaluare mai eficient, centrat, cu adevărat, pe elev. Activităţile de evaluare trebuie
  proiectate din perspectiva nevoilor de formare ale celui educat. Este necesar ca evaluarea să fie
  centrată pe aspectele ei formative, astfel încât să cultive şi să susţină interesul elevilor pentru
  studiu, să-i îndrume în activitatea de învăţare.
  Învăţătorul trebuie să stăpânească toate metodele şi instrumentele de evaluare, şi să le
  aplice în funcţie de particularităţile clasei de elevi. Utilizarea eficientă a strategiilor, metodelor şi
  instrumentelor de evaluare va pune în valoare aspectul creativităţii, al gândirii critice, al
  manifestării individuale, proprii fiecărui elev, rezultatul final vizat fiind formarea, la nivelul
  individului, a culturii generale, formarea de abilităţi, atitudini, competenţe, priceperi şi deprinderi
  necesare integrării sociale a acestuia.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s