Arhiva

Archive for the ‘Mentprof’ Category

Referinţe bibliografice Curriculum

martie 17, 2012 1 comentariu

Recomandări bibliografice pentru Teoria  Curriculumului:

Bauman Z., Etica postmodernă. Timişoare: Ed. Amarcord, 2000.

Bocoş M.; Jucan, D., Fundametele pedagogiei. Teoria si metodologia curriculumului. Repere si instrumente didactice pentru formarea profesorilor. Piteşti: Paralela 45, 2008.

Connor S., Cultura postmodernă. O introducere în teoriile contemporane. Bucureşti: Ed. Meridiane, 1999.

Creţu C., Teoria curriculumului şi conţinuturile educaţiei – curs. Iaşi: Ed. Universităţii Al. I. Cuza, 2000.

Cristea S. (coord.), Curriculum pedagogic. Vol. I. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2006.

Cristea S., Fundamentele pedagogiei. Iaşi: Polirom, 2010.

Lyon D., Postmodernitatea. Bucureşti: Ed. Dy Style, 1998

Negreţ-Dobridor, I., Teoria generală a curriculumului educaţional. Iaşi: Polirom, 2008.

Niculescu R. M., Curriculum între continuitate şi provocare. Braşov: Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 2010.

Pinar F. W., et all. Understanding Curriculum. An introduction to the study of historical and contemporary currriculum discourses. New York: Peter Lang, 2004.

Soare E., Evolutii ale paradigmei curriculumului in societatea postmoderna. Bucuresti: E.D.P., 2012.

Trif V., De la evaluare la curriculum. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2010.

Tyler W. R., Basic principles of curriculum and instruction. Chicago: London, 1949.

Categories: Curriculum, Mentprof

Noi tendinţe în proiectarea şi dezvoltarea curriculară

februarie 29, 2012 49 comentarii

Tematica orientativă a cursului

Abordarea curriculară a educaţiei. Conceptul de curriculum.Grile pedagogice de interpretare şi explicare a curriculumului. Viziunea tradiţională asupra curriculumului. Postmodernitate şi curriculum. Evoluţii ale curriculumului.Modele structurale de proiectare curriculară.Concepte asociate paradigmei curriculumului

Categories: Curriculum, Mentprof

Practici inovative în evaluarea rezultatelor şcolare ale elevilor

octombrie 23, 2011 38 comentarii

tematică orientativă

Importanța / necesitatea / justificarea activităţii de evaluare. Integrarea evaluării in structura sistemului și procesului de învățământ. Caracteristici (note definitorii) ale activității de evaluare. Funcțiile de bază ale evaluării. Structura acţiunii de evaluare. Tipurile/Strategiile de evaluare. Evaluarea randamentului şcolar. Practici tradiţionale în evaluare. Distorsiuni în evaluarea didactică. Practici alternative/noi în evaluare. Proiectarea situatiilor/instrumentelor/probelor de evaluare. Educarea capacităţii de autoevaluare a elevilor.

Categories: Evaluare, Mentprof
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 68 other followers